Miejsce:

LCS Ciechanów

Rodzaj wykonanych prac:

Modernizacja infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów.

8 grudnia 2011 roku na stacji Ciechanów odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego odcinka Świercze – Ciechanów o długości ponad 28 km, na linii kolejowej E65. Na tym odcinku pociągi będą mogły się rozpędzić do prędkości 160 km/h.

Umowa na wykonanie robót budowlanych modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów, Odcinek Świercze – Ciechanów. LOT A – stacje: Gąsocin, Ciechanów. LOT B – szlaki: Świercze – Gąsocin, Gąsocin – Ciechanów została podpisana 16 września 2009 roku i opiewała na kwotę 576 304 995,41 złotych brutto.

Prace, których celem było uzyskanie docelowych prędkości pociągów 160/200 km/h, poprawienie bezpieczeństwa, podniesienie komfortu podróżowania pasażerów, skrócenie czasu przejazdu oraz ograniczenie wpływu linii na środowisko wykonało konsorcjum „POLKOR LCS CIECHANÓW” w składzie: Eiffage Construction Ceska Republika Sp. z o.o. Oddział w Polsce – Lider Konsorcjum, Eiffage Polska Koleje Sp. z o.o., Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., Leonhard Weiss GmbH & Co. KG.

przy udziale podwykonawców: EL-IN, Trakcja Tiltra S.A., Agat Sp. z o.o. Koluszki, KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A., Marek & Moskwiński Sp. J.,INTOP Warszawa Sp. z o.o., Per Aarsleff Sp. z o.o., Kol – Minex Usługi Kolejowe i Wyburzeniowe, PRKiI S.A. Wrocław, EXPOL S.A.

Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Inżynier Konsorcjum firm: Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH Inwestor Sp. z o.o., TOR – MEL Sp. z o.o.

W ramach umowy m. in zmodernizowano i przekazano do eksploatacji ponad 62 km torów wraz z nowo wybudowaną siecią trakcyjną, zabudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym i odwodnieniem układu torowego; zamontowano 39 rozjazdów; -wybudowano nową linię LPN (Linia Potrzeb Nietrakcyjnych) na całej długości kontraktu od Świercz do Ciechanowa; wybudowano 4 przejścia dla pieszych pod torami (w Świerczach, Gąsocinie, Gołotczyźnie, Ciechanowie,=); wybudowano 21 przepustów na szlaku Świercze – Gąsocin, stacji Gąsocin, szlaku Gąsocin – Ciechanów oraz stacji Ciechanów; wybudowano łącznie 10 peronów, w tym: peron nr 1 i 2 na stacji Gąsocin, peron nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kałęczyn, peron nr 1 i 2 na posterunku odgałęźnym Świercze, peron nr 1 i 2 na przystanku osobowym Ciechanów Przemysłowy oraz peron nr 1 i wyspowy nr 2 na stacji Ciechanów wraz z ustawieniem wiat peronowych, tablic z nazwą stacji i słupów oświetleniowych; wyposażono w samoczynną blokadę liniową szlaki Świercze – Gąsocin oraz Gąsocin – Ciechanów; zmodernizowano most nad rzeką Łydynią i most nad rzeką Soną; rozbudowano i wyremontowano nastawnię dysponującą na stacji Ciechanów pod siedzibę Lokalnego Centrum Sterowania.