O FIRMIE

Nowoczesna geodezja to nie tylko najnowsze technologie pomiarowe, sprzęt geodezyjny, czy zaawansowane rozwiązania techniczne wraz z wysoce specjalistycznym oprogramowaniem, które stanowią o naszej bezkonkurencyjności. To przede wszystkim nowatorskie podejście do zarządzania, organizacji firmy i samej pracy, na końcu której zawsze jest Klient. Zadowolony Klient.

Jeżeli:

  • szukasz zespołu geodezyjnego do obsługi realizowanych przez Ciebie inwestycji
  • kupiłeś działkę, potrzebujesz wyznaczyć ją w terenie i poznać jej powierzchnię, oraz zbadać jej księgę wieczystą
  • masz już nieruchomość i chcesz dokonać jej podziału
  • sąsiad nie jest przekonany co do przebiegu waszej wspólnej granicy
  • budujesz (lub dopiero projektujesz) dom lub inne obiekty budowlane, a Twój projektant chce aktualnej mapy terenu
  • chcesz wytyczyć i zinwentaryzować przyłącze gazu, prądu, wody, CO lub kanalizacji, oraz określić na jakiej wysokości nad Twoją działką biegną przewody linii energetycznych
  • chcesz nanieść nowe obiekty na mapę
 • chcesz sprawdzić powierzchnię lokalu mieszkalnego, usługowego przed zakupem

a na koniec przekaże profesjonalnie opracowaną inwentaryzację powykonawczą Twojej inwestycji?

Świetnie trafiłeś!

Nasz profesjonalny i doświadczony zespół geodetów jest do Twojej dyspozycji!

Gwarantujemy: terminowość i pełny profesjonalizm dla zleconych prac geodezyjnych, gdyż posiadamy bogate doświadczenie, a geodezja od lat jest naszą pasją.

foto-o_firmie

Posiadamy państwowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, które upoważniają nas do sprawowania samodzielnych funkcji polegających na:

  • kierowaniu pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz sprawowaniu nad nimi bezpośredniego nadzoru
  • wykonywaniu czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych
  • pełnieniu funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii
  • wykonywaniu czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczeniem nieruchomości
 • wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych

Pracownia świadczy usługi geodezyjne dla: urzędów gmin, starostw powiatowych, firm projektowych, budowlanych, a także dla osób prywatnych.

Zrealizowanych projektów

Zadowolonych Klientów

lat doświadczenia

Specjalistów

Nasi geodeci służą poradami z zakresu procesu inwestycyjnego i konkretnych zagadnień geodezyjnych. Jesteśmy profesjonalną i nowoczesną firmą geodezyjną, która działa na terenie Nałęczowa i okolicznych powiatów. Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty.

NASZA OFERTA

Ofertę swoją kierujemy do klientów indywidualnych, projektantów oraz inwestorów zapewniając szeroki zakres usług:

Prace geodezyjne i kartograficzne:

  • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
  • podziały, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic
  • tyczenie obiektów budowlanych na gruncie
 • pomiary powierzchni oraz kubatur lokali

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie wyników pomiarów:

  • wykonanie map do celów projektowych (numerycznych i analogowych)
  • sporządzanie mapy zasadniczej i map sytuacyjno-wysokościowych (numerycznych i analogowych)
 • opracowywanie numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu DTM

Opracowania geodezyjne związane z nieruchomościami i ewidencją gruntów:

  • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
  • wznawianie znaków granicznych – okazania granic
  • podziały nieruchomości
 • rozgraniczanie nieruchomości

Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz geodezyjna obsługa inwestycji:

  • tyczenie budynków i budowli
  • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
  • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków i budowli
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu

Prace specjalistyczne:

  • pomiar pionowości budowli
  • pomiar objętości mas ziemnych
  • pomiar wysokości punktów niedostępnych
  • pomiary kontrolne, kominów , masztów itp.
 • pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych

Opracowania materiałów źródłowych:

  • transformacja i kalibracja rastrów
  • geodezyjne opracowanie projektów
  • przygotowanie współrzędnych na potrzeby Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 • dostosowanie formatów map numerycznych do indywidualnych potrzeb klientów

W pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt geodezyjny oraz nowoczesne technologie satelitarne GPS.
Pracujemy na renomowanym sprzęcie firmy Leica.

AKTUALNOŚCI

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Posiadamy państwowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii które upoważniają nas do sprawowania samodzielnych funkcji polegających na:
  • kierowaniu pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz sprawowaniu nad nimi bezpośredniego nadzoru
  • wykonywaniu czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych
  • pełnieniu funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii
  • wykonywaniu czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczeniem nieruchomości
 • wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych

CENNIK

Jesteśmy firmą, która wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, dlatego stosujemy rozmaite rabaty cenowe dla stałych klientów oraz zleceniodawców zapewniających duże prace geodezyjne.
Zadzwoń i zapytaj się o cenę. Na pewno dojdziemy do porozumienia.

1. Mapy do celów projektowych

  • Działka budowlana do 1ha 1 200 zł
  • Dla terenów zurbanizowanych za 1 ha 1 500 zł / ha
   • za każdy następny ha550 zł
  • Dla terenów przemysłowych za 1 ha 1 800 zł / ha
   • za każdy następny ha900 zł
 • Obiekty liniowe do 1 km 3 500 zł
  • za każdy następny km3 000 zł

2. Wytyczenia

  • Wytyczenie budynku (4 naroża)1 200 zł
   • Następne (naroże)50 zł
  • Budynki przemysłowe w zależności od ilości punktów zrealizowanych100 zł / punkt
  • Opracowanie danych do wyniesienia70 zł / punkt
  • Tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego za 100 m600 zł
 • Za studnię150 zł

3. Pomiary powykonawcze

  • Budynek indywidualny + przyłącza1 500 zł
  • Przyłącze do budynku (woda, gaz, energia, kanalizacja)750 zł
   • za każde następne przyłącze400 zł
  • Budynek indywidualny1 500 zł
   • za każdy kolejny budynek750 zł
  • Zmiana użytku1 000 zł
  • Sieci podziemne do 100 m1 000 zł *
   • za każde następne 100 m550 zł *
  • Infrastruktura małej architektury90-190 zł / punkt
 • Pomiary studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych400 zł
  • za każdą następną studnię150 zł
foto-cennik-01
foto-cennik-02

4. Geodezyjna obsługa inwestycji

 • wg cen jednostkowych lub wg stawki za dzień1 500 zł / dzień

5. Podziały nieruchomości

  • Każdy podział na dwie działki3 500 zł
  • Przy większej ilości działek w zależności od stopnia trudności350-800 zł / działkę
 • Stabilizacja punktów granicznych (w zależności od ilości)100-150 zł / punkt

6. Wznowienie granic

 • Wznowienie granic działki o 4 punktach2  500 zł
   • za każdy następny punkt granicznych300 zł

7. Ustalenie granic

 • Ustalenie granic działki2 300 zł

8. Rozgraniczenie nieruchomości

 • jedna granica do 2 punktów5 500 zł

9. Mapa numeryczna

 • Opracowanie mapy wektorowej 1 ha1 600 zł / ha
   • każdy następny ha (do 10 ha)900 zł / ha
  • powyżej 10 hacena do uzgodnienia

10. Pomiary specjalne

 • Wg cen jednostkowych lub wg cen za dzień2 500 zł / dzień

11. Pomiary powierzchni użytkowych

  • Mieszkania440 zł
  • Domy jednorodzinne750 zł
  • Lokale wielorodzinne do 100 lokali95 zł / lokal
  • Powyżej 100 lokali 80 zł / lokal
 • Hale przemysłowe w zależności od wielkości i ilości pomieszczeń0,5 – 1,5 zł /m2

12. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

 • Wyłączenie900 zł

* – zasypane – współczynnik 1,2

foto-cennik-03
Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Podane ceny są cenami przykładowymi. W każdym przypadku cena jest ustalana indywidualnie z klientem. Cennik ważny od 01.07.2014 roku. Podane ceny są cenami brutto.

REFERENCJE

Referencje z obsługi geodezyjnej

Referencje obsługa geodezyjna Warszawa, Bliska Wola etap E, Hochtief.Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Warszawa, Central Parku Ursynów, etap IV.

Hochtief Warszawa, Bliska Wola, etap E.                 Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Warszawa, Central Parku Ursynów, etap IV.

REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi projektami zrealizowanymi przez naszą Pracownię.

KONTAKT Z NAMI

Szanując Państwa czas – na wszystkie pytania staramy się odpowiadać możliwie jak najszybciej.

Pracownia Geodezyjna
Mariusz Gawron

Adres:

ul. Partyzantów 31 lok. 13, 24-150 Nałęczów, woj. lubelskie

Godziny pracy:

pon.-pt.: 8.00-16.00

Dane kontaktowe:

tel.: +48 886 181 411
e-mail: pracownia@pg-mg.pl

Dane firmy:

NIP: 716-224-51-32, REGON: 147301029

Nr rachunku:

ING Bank Śląski S.A.: 74 1050 1025 1000 0092 1542 5654

Wyślij nam wiadomość
  Mapa dojazdu