Miejsce:

II Linii Metra w Warszawie

Rodzaj wykonanych prac:

Projekty II linii metra rozpatrywane były już w latach 80. XX wieku, jednakże ostateczna decyzja co do przebiegu trasy zapadła w 2006 roku – choć początkowo zakładano realizację linii pod ul. Człuchowską, po ostatecznie zadecydowano o przeprowadzeniu jej pod ul. Górczewską, przesunięto również na zachód stację pod ul. Wolską. Rozpoczęto wówczas przygotowania do budowy centralnego odcinka II linii metra (Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński), najkorzystniejszą ofertę wybrano 29 kwietnia 2009 roku, a umowę z wykonawcą, konsorcjum Astaldi, podpisano 28 października 2009 roku.

Pierwsze prace przygotowawcze rozpoczęto w kwietniu 2010 roku, a pełny projekt centralnego odcinka II linii metra gotowy był w sierpniu – wówczas też podjęto pierwsze prace przy budowie stacji Rondo Daszyńskiego. Wprowadzono specjalną organizacją ruchu, a dla wszelkich pojazdów zamknięto ul. Prostą, ul. Świętokrzyską, ul. Sokolą oraz częściowo ul. Targową – w 2011 roku prowadzono głównie roboty ziemne na terenie stacji, a w 2012 roku na plac budowy dotarły trzy pierwsze tarcze drążące tunele.

W grudniu 2013 roku zakończono drążenie tuneli centralnego odcinka II linii metra, zaś już w styczniu przedsięwzięto układanie szyn. W czerwcu rozpoczęto pierwsze odbiory techniczne oraz po raz pierwszy testowo tunelami przejechały pociągi, obecnie zakłada się, że centralny odcinek II linii metra gotowy będzie 30 września i zostanie uruchomiony pod koniec 2014 roku.