Miejsce:

Stalowa Wola – Elektrociepłownia

Rodzaj wykonanych prac:

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. podpisała  Kontrakt z hiszpańską firmą Abener na wykonanie kompletnego i nowoczesnego bloku energetycznego gazowo – parowego. Firma Abener należy do międzynarodowej grupy ABENGOA, wdrażającej innowacyjne rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rozwoju w obszarach energii i środowiska.

Przedmiotem kontraktu jest zbudowanie w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej brutto w pracy kondensacyjnej dla sezonu letniego około 450 MWe z możliwością wytworzenia dla sezonu zimowego mocy cieplnej 225 MWt w gorącej wodzie. Blok będzie zaprojektowany w sposób zapewniający wysoką sprawność produkcji ciepła i energii elektrycznej. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej brutto w pracy kondensacyjnej będzie wynosiła w sezonie letnim 59,77 %. W pracy ciepłowniczej elektrociepłownia spełni warunek minimalnej całkowitej sprawności brutto 81,1 %. Roczna dyspozycyjność bloku będzie powyżej 92% w pierwszym roku eksploatacji i powyżej 93 % w drugim roku eksploatacji. Rozwiązania techniczne bloku uwzględnią najnowsze osiągniecia techniki. Jakość dostaw i wykonawstwa będzie odpowiadać aktualnym standardom stosowanym w energetyce światowej. Blok gazowo-parowy będzie wyposażony w:

  • turbozespół gazowy (turbina gazowa + generator),
  • kocioł odzyskowy, zasilany spalinami z turbiny gazowej i wytwarzający parę,
  • turbozespół parowy (turbina parowa upustowo-kondensacyjna + generator),
  • pompownię wody chłodzącej z rurociągami otwartego układu chłodzenia wykorzystującego wodę z Sanu,
  • próg stabilizujący na Sanie,
  • dwutorową linię wyprowadzenia mocy do rozdzielni 220 kV PSE Operator S.A.,
  • stację przygotowania gazu z rurociągiem zasilającym łączącym blok ze stacją pomiarową gazu,
  • magistrale ciepłownicze do PEC Sp. z o.o. i ENESTA Sp. z o.o.,
  • inne instalacje i obiekty towarzyszące w tym rurociągi wod.-kan. i kanalizację burzową.